Biologische groenten in Vietnam

Biologische groenten in Vietnam

Consumenten en boeren werken samen om veilige, gezonde groenten op de markt te brengen.

Schandalen rond voedselveiligheid zijn schering en inslag in Vietnam: er gaat geen week voorbij of er wordt een nieuw schandaal gerapporteerd in de krant. Boeren gebruiken te veel pesticiden. En de pesticides die gebruikt worden, zijn dan nog dikwijls van bedenkelijke kwaliteit: veel flesjes worden vanuit China over de grens gesmokkeld en zijn ronduit giftig. Dit houdt risico's in voor de boeren én de consumenten. De Vietnamese consument wordt zich steeds bewuster van dit gevaar, en zij vragen naar veilige, biologische groenten, die voldoen aan bepaalde normen rond veiligheid en hygiëne. Deze groeiende vraag naar biologisch geproduceerde groenten biedt een uitgelezen kans aan Vietnamese groenteboeren. Als zij op deze marktvraag inspelen, kunnen ze niet enkel hun inkomen verhogen, maar ook lokale gemeenschappen voeden op een veilige, duurzame manier.

Slechts 30 procent van de consumenten in Hanoi gelooft dat voedsel met een label ook echt veilig is. Door de bezorgdheid rond het gebruik van pesticiden verbruiken Vietnamezen slechts de helft van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten.

Thanh Nien News Vietnam

Boeren die veilige of biologische groenten telen, kunnen hun producten laten certificeren door een extern controleorgaan, maar dat is vaak heel erg duur en de procedures zijn complex. Dit is niet haalbaar voor kleine boeren.

Een mogelijk alternatief is het Participatief Garantiesysteem (PGS): een systeem waarbij boeren en consumenten elkaar controleren om veilige producten op te markt te brengen. Dit systeem kost veel minder en er is minder papierwerk in te vullen. Bovendien worden de principes en regels opgesteld door verschillende spelers erbij te betrekken: de boeren zelf, de lokale overheid, consumenten en eventueel privébedrijven (bv. verwerkingsbedrijven). Voedselveiligheid wordt dus gegarandeerd door iedereen erbij te betrekken.

PGS is in Vietnam nog niet zo bekend. Op dit moment werkt Vredeseilanden met vijf organisaties in drie provincies (Ha Nam, Phu Tho and Hoa Binh) in Noord-Vietnam om het systeem uit te testen. De boeren willen biologische groenten op de markt brengen (i.e. zonder gebruik van pesticiden) of veilige groenten (i.e. af en toe gebruik maken van pesticiden, maar heel gecontroleerd en op het juiste moment, bv. niet vlak voor de oogst). Het uiteindelijke doel is om heel concreet aan te tonen dat PGS voordelig is voor boeren én consumenten. Zo kunnen we de provinciale en nationale overheid overtuigen om dit systeem officieel te erkennen en ondersteunen.

Eén van de boerengroepen die met PGS aan de slag willen gaan is de Trac Van Organic Vegetable Collaborative Group. Eind 2013 sloeg een groep vrouwen de handen in elkaar: hun kleine groentetuintjes werden één groentetuin van 1 hectare, die ze nu samen bewerken. Vroeger verbouwden ze hun groenten in hun achtertuintjes, voornamelijk voor eigen gebruik; enkel het overschot werd verkocht. Door hun inspanningen te groeperen, slagen ze er echter in om veel meer groenten te verkopen en er een beter inkomen uit te halen. Naast het verbouwen van groenten, houden ze ook nog vee, varkens en gevogelte; en verbouwen ze o.a. mais om deze dieren te voeden. Hun inkomsten zijn op deze manier ook gediversifieerd.

Uitdagingen

 • De groentetelers zijn erg gemotiveerd om samen te werken, maar ze hebben landbouwtechnische steun nodig en begeleiding om het Participatieve Garantie Systeem (PGS) toe te passen.
 • Veel van de groepen zijn pas recent opgericht. Ze hebben nog ondersteuning nodig op vlak van financieel beheer en management om de coöperatie te laten functioneren als een echte business.
 • Wat na de oogst? De boerengroepen hebben nog begeleiding nodig om goed te weten hoe ze moeten sorteren op kwaliteit, hoe ze hun groenten het best kunnen wassen en verpakken. Er is ook nauwelijks aangepaste infrastructuur voorzien.
 • Hoe kunnen de boeren ervoor zorgen dat klanten hun veilige of biologische groenten vinden en kopen? Marketing is een grote uitdaging.
 • Duurzame relaties en contracten aangaan met bedrijven liep in het verleden vaak fout, o.a. door het povere engagement van de opkopers en omdat boeren niet goed weten hoe ze de meerwaarde van hun product moeten uitspelen.

 • Op sommige plaatsen (voornamelijk in de Hoa Binh provincie) zijn extra vormingsmomenten nodig om uitleg te geven over wat veilige groenten precies zijn, en wat biologische landbouw betekent.

 • De Vietnamese overheid ondersteunt op dit moment VietGAP, een erg dure, arbeidsintensieve en ingewikkelde methode om voedselveiligheid en -kwaliteit te garanderen met hoge certificeringskosten, zodat kleinschalige boeren er niet voor in aanmerking komen. Op dit moment erkent de overheid PGS nog niet als een realistisch en betaalbaar alternatief voor kleine boeren.

Onze strategieën

 • Ondersteuning bij het toepassen van biologische of veilige productiemethodes en het PGS-systeem.
 • Ondersteuning na de oogst, vormingen over boekhouding, planning, marketing, algemeen management van de coöperatie…
 • Vietnamese consumenten informeren over de problematiek van overmatig pesticidegebruik, om zo hun kennis over veilige, biologische groenten te vergroten en de vraag naar deze groenten te doen stijgen.
 • De boerengroepen advies geven en begeleiden bij hun eerste commerciële relaties met privéactoren, groothandelaars en supermarkten, om tot win-win handelsrelaties te komen.
 • Geleerde lessen en ervaringen documenteren en gebruiken in beleidsbeïnvloeding naar district-, provinciale en nationale overheid, om PGS als een betaalbaar en complementair kwaliteitscontrolesysteem naar voren te schuiven, in het voordeel van kleine boeren.

Trac Van wordt een coöperatie

17/11/2017 10:35

De Trac Van Collaborative Group, een van Rikolto's partners, heeft nu officieel de status van coöperatie aangenomen dankzij de steun van de Coöperatieve Alliantie van de provincie Ha Nam en het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling. Deze nieuwe juridische status is een grote stap voorwaarts voor de boeren, omdat het hen in staat stelt om contracten rechtstreeks met kopers te ondertekenen zonder dat een bevestiging van de districtsautoriteiten nodig is. Van harte gefeliciteerd! Hieronder enkele foto's van de stichtingsconferentie.

QR-codes garanderen transparantie achter veilige groenten

31/08/2017 10:26

Traceerbaarheid en technologie zijn niet enkel een zaak van grote landbouwbedrijven. Op 24 augustus 2017 leerden de boerinnen van Trac Van hoe ze QR-codes kunnen gebruiken om transparantie naar de consument te garanderen over de herkomst van de groenten. Door de QR-code op de verpakking te scannen met hun smartphone, kunnen consumenten de naam van de producent te weten komen, samen met de vervaldatum, de verpakkingsdatum, de kwaliteitsgarantie en details over de boerengroep.

Doelgroep

Trac Van Collaborative Group, Ha Nam provincie: 26 groentetelers, voornamelijk vrouwen

Tan Lac Safe Vegetables Group, Hoa Binh provincie: 17 leden

Tan Duc Safe Vegetables Cooperative, Phu Tho provincie: 63 leden

Tu Xa Safe Vegetables Cooperative, Phu Tho provincie: 58 leden, waarvan er 26 al volledig het PGS systeem toepassen

Truong Thinh Safe Vegetables Group, Phu Tho provincie: 19 leden

In totaal werken we dus rechtstreeks met 183 boeren, maar de uiteindelijke bedoeling is om het Participatief Garantiesysteem in de groenteteelt in heel Vietnam ingang te doen vinden. Zo komen de ervaringen ten goede aan duizenden kleinschalige groenteboeren.

Budget

Trac Van project, Ha Nam provincie: 11.390 €

Tan Lac project, Hoa Binh provincie: 11.000 €

Projecten in Phu Tho provincie: 24.000 €

Bereikte resultaten

 • In juni 2014 behaalde de Trac Van Collaborative Group een biologisch certificaat van het Participatief Garantiesysteem-Netwerk Vietnam. Sindsdien werden er al contracten met een aantal privéactoren afgesloten, o.a. supermarktketen Bac Tom in Hanoi.

 • In de Hoa Binh provincie lopen de eerste experimenten met PGS vlot. De boeren produceren er biologische groenten en volgen de regels van het systeem.

 • In Tan Lac starten nieuwe groepen van boeren met PGS.

 • Het Participatief Garantiesysteem in Tan Duc werd vereenvoudigd: de boeren zijn meer betrokken en het certificatieproces is duidelijker geworden

 • PGS is succesvol geïmplementeerd door de Tu Xa cooperatie en de Truong Thinh boerengroep, zowel voor hun productie als verkoop. Het bestuur van beide organisaties neemt een meer leidende rol op in het promoten van PGS in de regio.

Wat willen we bereiken?

 • Stijging van het aantal soorten groenten die gekweekt worden en van het totaal volume PGS-gecertificeerde biologische groenten die vermarkt worden.
 • Verbetering van het sorteren en verpakken na de oogst, en de marketing van de groenten, zodat de groenteboeren beter inspelen op de marktverwachtingen.
 • Stijging van het aantal commerciële relaties met privéactoren die de groenten aankopen, die bezegeld worden in formele contracten.
 • Verbeterde business- en managementscapaciteiten; o.a. formulering en uitvoering van businessplannen.
 • Stijging van het inkomen van de groenteboeren, en een verbeterde onderhandelingspositie in de keten.

 • Een sterk en goeddraaiend Participatief Garantiesysteemmet een duidelijk engagement van het bestuur van de boerengroepen, dat effectief en duurzaam is en waarin privébedrijven betrokken zijn.

 • De ervaringen met PGS zijn goed gedocumenteerd en vertaald in communicatieproducten die kunnen gebruikt worden om de overheden te overtuigen van het systeem.
 • Lokale overheden en consumenten weten beter wat veilige en biologische groenten precies zijn

Wat verwachten we op lange termijn?

 • We wenden deze case aan om op een hoger niveau privéactoren te beïnvloeden om hun aankoopbeleid aan te passen in het voordeel van familiale boeren.
 • Beleidsbeïnvloeding naar de lokale, provinciale en nationale overheid, opdat zij PGS erkennen en ondersteunen als een goed functionerend kwaliteitscontrolesysteem, met belangrijke voordelen voor kleine boeren én voor de Vietnamese consument.

Nationale Loterij

Nationale Loterij

stad Brugge