Duurzame catering

Duurzame catering

Grootkeukens maken van duurzame voeding dagelijkse kost.

Als we ontwikkelingskansen willen creëren voor mensen in de rest van de wereld, moeten we tegelijk onze eigen ecologische voetafdruk terugdringen. 30% van onze totale voetafdruk wordt bepaald door voeding. Daarom willen we van duurzame voeding in België de gewoonste zaak van de wereld te maken: eten dat goed is voor de consument, goed voor het milieu, én goed voor de boer - want ook in België worstelen boeren om te overleven. Dat doen we enerzijds door met supermarkten en voedingsbedrijven te zoeken hoe ze hun toeleveringsketens kunnen heruitvinden, anderzijds door het verduurzamen van grootkeukens.

Mensen eten namelijk steeds meer buitenshuis: op het werk, op school, onderweg, op restaurant, in het ziekenhuis, ... Deze “out-of-home markt” vertegenwoordigt maar liefst 39% van de voedingsmarkt.

Binnen de out-of-home markt is de sociale of collectieve catering (bedrijfskantines, scholen, rusthuizen, ziekenhuizen,, ...) goed voor 35%, ofwel 13,6% van de totale omzet van voeding in België. Dit betekent een enorme potentiële hefboom voor duurzame veranderingen in de gehele out of homesector, om de voedingsgewoontes van consumenten te beïnvloeden, zodat deze duurzamer worden.

Daarom bouwde Vredeseilanden gedurende de voorbije acht jaar expertise op binnen de sociale catering door het aanbieden van begeleidingstrajecten. Via een beperkt aantal ingangspoorten bereiken we immers een groot aantal consumenten. Zo bouwden we een diverse portfolio op aan samenwerkingen met:

 • bedrijfskantines (o.a. Toyota TEM Evere, IKEA Food Belgium);
 • restaurants van publieke instellingen (o.a. Stad Gent, Stad Antwerpen, Federale Overheidsdienst Financiën);
 • restaurants van onderwijsinstellingen (o.a. KHLeuven, Universiteit Antwerpen, Hogeschool Gent);
 • catering in zorginstellingen en kinderdagverblijven (o.a. UZ Leuven, OCMW Harelbeke, Ukkepuk in Kessel-Lo)

In al deze trajecten werken we rond zes thema's: vleesvermindering, duurzame vis, eerlijke handel, lokaal- en seizoensgebonden groeten en fruit, duurzame landbouw en afvalvermindering. Lekker en gezond eten, met een kleine ecologische impact, waar iedereen genoeg aan verdient: dat is het doel.

De komende jaren zullen we vooral inzetten op duurzaam eten op school.

Uitdagingen

 • Her en der lopen al enkele initiatieven rond duurzaamheid in grootkeukens, maar deze acties raken moeilijk uit de niche. Ze leiden zelden tot structurele veranderingen in het aankoopbeleid van de grootkeukens.
 • Contractcateraars en distributiebedrijven hebben tot nog toe geen proactieve houding bij het stimuleren van hun klanten richting duurzame catering en duurzaam aankopen.
 • Het aanbod van duurzame voedingsproducten voor grootverbruikers blijft eerder beperkt omdat de vraag nog niet groot is.
 • Er bestaan amper wetgevende stimulansen die duurzame catering en aankoop door out-of-home-actoren bevorderen, wat tot een enge focus op prijs leidt.

Onze strategieën

 • We zetten begeleidingstrajecten op met verschillende types van grootkeukens om innovatieve praktijken en modellen te ontwikkelen. We zorgen ervoor dat duurzame criteria opgenomen worden in aanbestedingen en in het algemene aankoopbeleid.
 • We organiseren debatten en rondetafelgesprekken met contractcateraars en distributieplatformen om ieders rol in een globaal verduurzamingsproces scherper te stellen.
 • We brengen vragers en aanbieders van grote volumes van duurzame voedingsproducten samen, bijvoorbeeld op de vakbeurs Your Choice.
 • We documenteren onze ervaringen en geleerde lessen (bijvoorbeeld hier) en vertalen die naar aanbevelingen voor een duurzamer beleid.

Bezoek ook: www.duurzamecatering.be

Weekend Knack brengt dossier openbare keukens

11/04/2017 16:37

Journaliste Eva Kestemont van Knack Weekend dook in de wereld van de openbare keukens. Daarvoor interviewde ze ook collega Katharina Beelen, die ons programma met grootkeukens coördineert.

Je kan het interview hier lezen...

Journaliste Astrid Janssen ging voor dezelfde reeks ook meelopen in de grootkeuken van het UZ Leuven, waar Vredeseilanden de begeleiding van deed. Lees hier de reportage...

Astrid Janssen ging ook op bezoek bij Ter Groene Poorte in Brugge, de school waar we mee samenwerken om de duurzame grootkeukenkoks van morgen op te leiden. Lees de reportage...

Eten moet niet zo goedkoop mogelijk zijn. Wij ijveren naar een correcte prijs voor voedsel, zodat alle schakels in de keten een correct loon kunnen krijgen. Het wordt tijd dat we voeding meer beginnen waarderen.

Katharina Beelen

Bereikte resultaten

 • 12 begeleidingstrajecten werden afgewerkt: de personeelsrestaurants van de Stad Antwerpen en de Stad Gent, de studentenrestaurants van de Universiteit Antwerpen, de 2 restaurants van de Luca School of Arts Gent, het studentenrestaurant van de Katholieke Hogeschool Leuven, de cateringfaciliteiten van het Mano Mundo-festival en het Leuvense Wereldfeest, het bezoekersrestaurant van residentieel verblijf De Kluis en van de verblijfsdomein De Hoge Rielen en Destelheide, 17 personeelsrestaurants van de Federale Overheidsdienst Financiën, het personeelsrestaurant van Toyota TME , het personeels- en klantenrestaurant van IKEA Food Belgium, het restaurant van de Hogeschool Gent, de keuken van het OCMW in Harelbeke en de centrale keuken van UZ Leuven.
 • 6 edities van Your Choice brachten vraag en aanbod samen in afwisselende formules van vakbeurs en netwerkevent.
 • Publicatie van een dossier dat de ervaringen uit de pilootprojecten bundelt.
 • Uitwerking van handleidingen rond duurzame vis, afvalvermindering, vegetarische eiwitbronnen en insecten
 • Opstart online platform rond duurzame catering voor professionals www.duurzamecatering.be

Wat verwachten we tegen 2017?

 • Tegen 2017 verwachten we dat minstens één contractcateraar of distributiebedrijf het thema duurzame catering en inclusief aankopen agendeert in het intern beleid, en hierover communiceert naar het eigen netwerk van grootkeukens of klanten.
 • 50 grootkeukens engageren zich om duurzamer te gaan koken en onderschreven het charter bij wijze van intentieverklaring.
 • Via gerichte sensibiliseringsacties weten ook de eindgebruikers beter wat duurzame voeding betekent, en in het bijzonder welke rol kleinschalige landbouw hierin speelt.

Wat verwachten we op lange termijn?

 • Een transitie naar duurzame catering en aankoop in de out-of-home voedingsmarkt in België (binnen het segment sociale catering).