Toeleveringsketens voor de toekomst

Toeleveringsketens voor de toekomst

Supermarkten en voedingsbedrijven maken van duurzame voeding de gewoonste zaak van de wereld.

Als we ontwikkelingskansen willen creëren voor mensen in de rest van de wereld, moeten we tegelijk onze eigen ecologische voetafdruk terugdringen. 30% van onze totale ecologische voetafdruk wordt bepaald door voeding. Daarom willen we van duurzame voeding in België de gewoonste zaak van de wereld te maken: eten dat goed is voor de consument, goed voor het milieu… en goed voor de boer. Want ook in België worstelen boeren om te overleven. Dat doen we enerzijds door het verduurzamen van grootkeukens, anderzijds door samen met supermarkten en voedingsbedrijven te zoeken hoe ze hun toeleveringsketens kunnen heruitvinden.

Internationaal zijn grote bedrijven als Unilever en Mars zoekende op dit terrein en legden zichzelf ambitieuze doelstellingen op. Ook in België is er een groeiende bereidheid bij supermarkten en voedingsbedrijven om het inkoopbeleid achter de producten en grondstoffen duurzamer maken. Hoe schep je meer transparantie in de keten over wie er hoe produceert? Hoe ga je een hechtere langetermijnrelatie aan met boeren om samen te werken op het verder verduurzamen van de keten? Hoe kom je tot een eerlijke verdeling van winsten en risico’s?

Er zijn verschillende redenen voor die toegenomen interesse. De bedrijfswaarden die respect en duurzaamheid naar voren schuiven. De nood aan een betere traceerbaarheid van de grondstoffen om kwaliteit te garanderen. De druk van de consument die ecologie en een faire prijs voor boeren belangrijk vindt. De vrees voor grondstoffenschaarste door klimaatverandering en een toenemend aantal boeren dat ermee stopt. De wens om door samenwerkingen in de keten producten unieker te positioneren ten aanzien van de concurrentie.

Vanuit die drijfveren werkt Vredeseilanden samen met koplopers uit de retail en voedingsindustrie. In eerste instantie zetten we pilootprojecten op om de toeleveringsketens achter specifieke producten te verduurzamen. In dat kader lopen er projecten met Colruyt, Special Fruit en Agrofair rond bananen, passiefruit, koffie,... In tweede instantie willen we deze ervaringen via de betrokken bedrijven laten doorstromen naar andere geïnteresseerde bedrijven, naar de sectororganisaties en naar overheden.

Uitdagingen

  • Veel voedingsbedrijven en supermarkten hebben initiatieven rond duurzaamheid lopen, maar deze blijven steken in een niche van het productaanbod. Hoe kunnen deze ervaringen in de niche doorgroeien naar het ganse assortiment?
  • De prijzenslag tussen supermarkten alle schakels in de keten onder druk en zeker ook de boeren en laat weinig ruimte om te innoveren op duurzaamheid..
  • Duurzaamheid wordt vooral ecologisch ingevuld. Het economische en sociale aspect, met name leefbare prijzen voor boeren en waardige werkomstandigheden, blijven buiten beschouwing.

Onze strategieën

  • We zetten pilootprojecten op waarbij we supermarkten en voedingsbedrijven linken met boerenorganisaties in ontwikkelingslanden.
  • We starten een dialoogproces met voedingsindustrie en retail om, via de inzichten uit de pilootketens, tot een gedeeld charter te komen rond duurzaam inkopen. Dit doen we in samenwerking met Boerenbond, FEVIA, The Shift en Fairtrade Belgium.
  • Met Citizens for the Foodture brengen we supermarkten en consumenten samen om acties en tools te ontwikkelen die duurzame consumptie bevorderen.
  • Via onze publiekscampagne #SaveTheFoodture brengen we de problematiek onder de aandacht en oefenen we druk uit op alle partijen om engagementen na te komen.

Bereikte resultaten

Wat verwachten we tegen 2017?

  • 100 Belgische bedrijven ondertekenen een charter over duurzaam aankopen.
  • 15 bedrijven gaan nog een stapje verder en zijn bereid om van mekaar te leren hoe duurzaam aankopen in de praktijk wordt aangepakt.
  • Een consumentenpanel heeft via de media duidelijk gemaakt welke duurzaamheidsaspecten voor hen belangrijk zijn en hoe bedrijven hun daarvoor kunnen tegemoet komen.

Wat verwachten we op lange termijn?

Er komt een nieuwe manier van zaken doen die voorbij gaat aan de race to the bottom waarbij in een bikkelharde concurrentie zeer weinig winnaars overblijven. Een businesscultuur die uitgaat van samenwerking in de keten, gebaseerd op vertrouwen, transparantie, langetermijnprojecten, shared value en het correct verdelen van lusten en lasten.